Live Support Chat
open search
open search Mobile Navigation

Nota prawna

Korzystanie z tej strony internetowej podlega Prawom autorskim oraz niniejszej Nocie prawnej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na warunki Praw autorskich oraz warunki zawarte w niniejszej Nocie prawnej. Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi zasadami prosimy o nie korzystanie z niniejszej strony.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej podano w dobrej wierze, ale nie ma żadnych zapewnień ani gwarancji zarówno odnośnie tychże informacji jak i dowolnych innych informacji (lub dowolnego oprogramowania) na dowolnej innej stronie internetowej połączonej z niniejszą stroną poprzez jakiekolwiek hiperłącze lub inny link, że jakakolwiek informacja lub użycie jakiejkolwiek z tych informacji na niniejszej witrynie lub na dowolnej innej stronie jest zgodna z jakimikolwiek lokalnymi lub państwowymi przepisami prawa lub, że spełniają wymagania jakichkolwiek organów ustawodawczych lub uchwałodawczych, a także wszelka nasza odpowiedzialność, która mogłaby zostać jakkolwiek wyrażona lub wynikać ze statutu lub obyczaju zostaje niniejszym wyłączona we wszystkich przypadkach. Korzystanie z niniejszej strony oraz jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie lub na dowolnej innej stronie (lub oprogramowania w jakimkolwiek innym miejscu) jest na całkowicie na ryzyko użytkownika.

W żadnym przypadku Barnshaws Steel Bending lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie koszty, straty, wydatki lub szkody (pośrednie, bezpośrednie, wynikowe, specjalne, ekonomiczne lub finansowe włączając w to utratę mienia) jakkolwiek miały być poniesione poprzez użytkowanie jakichkolwiek informacji zawartych na nieniejszej lub dowolnej innej stronie internetowej. Strona może zawierać niedokładne informacje. Barnshaws Steel Bending nie jest w żaden sposób zobowiązany do aktualizacji lub korygowania takich informacji lub nawet utrzymywania tej strony. Barnshaws Steel Bending zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej informacji lub części informacji na niniejszej stronie bez uprzedzenia.


Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć na tej witrynie internetowej są własnością Barnshaws Steel Bending i są używane na podstawie licencji, zgodnie z warunkami określonymi w Copyright Designs and Patents Act 1988.


Siedziba

Barnshaws Steel Bending
Tipton Road, Tividale. Oldbury, West Midlands,
B69 3HY. United Kingdom

Tel: +44 (0) 121 557 8261
Fax: +44 (0) 121 557 5323
Email: info@barnshaws.com

CE Logo Oil & Gas UK Logo British Constructional Steelwork Association Logo Steel Construction Institute Logo Council for Aluminium in Building Logo POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH Steel For Life Logo The Aluminium Federation Logo TÜV Rheinland Logo

Nota prawna | Polityka cookies | Deklaracja Cookie | dane firmy | Mapa strony