Live Support Chat
open search
open search Mobile Navigation

Gięcie Rur Przewodowych / Gięcie Rur Konstrukcyjnych

Gięcie Rur Przewodowych / Gięcie Rur Konstrukcyjnych

Rura konstrukcyjna określana jest średnicą zewnętrzną, podczas gdy rura przewodowa określana jest średnicą wewnętrzną. Rozmiar rury przewodowej odnosi się do nominalnej średnicy wewnętrznej (DN), nazywanej czasami światłem rury, a nie do rzeczywistej średnicy wewnętrznej.

Historycznie gięcie rur konstrukcyjnych oraz przewodowych sięga ponad 100 lat wstecz. W zależności od żądanego kształtu istnieją dziesiątki różnego rodzaju maszyn realizujących gięcie, od prostych ręcznie obsługiwanych giętarek do w pełni skomputeryzowanych maszyn sterowanych numerycznie.

Giętarka do metalu

Do najpopularniejszych typów gięcia rur należą:

• Gięcie kompresyjne
• Gięcie naciągowe
• Gięcie 3-rolkowe
• Gięcie indukcyjne

Barnshaws oferuje zarówno gięcie rur przewodowych jak i konstrukcyjnych przy użyciu wszystkich powyższych metod w różnych oddziałach naszej firmy. Realizując gięcie rur o średnicach do 1524 mm (60”) w górnej granicy, aż 25,4 mm (1”) w dolnej granicy, posiadamy największy na świecie zakres dla procesu gięcie na zimno.

Planując proces taki jak gięcie rur konstrukcyjnycj lub przewodowych należy wziąć pod uwagę wiele czynników spośród których wszystkie mają znaczący wpływ na wynik końcowy. Dobrą praktyką jest skonsultowanie się z wyspecjalizowanyjm podwykonawcą oferującym gięcie rur, który doradzi, jaki materiał należy zastosować i która metoda przyniesie najlepsze rezultaty. Przykładowo, gięcie kompresyjne rur oraz gięcie naciągowe są ograniczone dostępnością oprzyrządowania jakim dysponuje podwykonawca oferujący gięcie rur. Nawet jeśli posiada odpowiednie oprzyrządowanie, materiał z jakiego wykonana jest rura, może wpłynąć na brak możliwości zrealizowania produkcji. Na przykład maszyna realizująca gięcie naciągowe, która może zginać rury 101,6 mm (4”) do promienia 3D (3 x średnica) ze stali czarnej, miałaby trudności realizując gięcie rur o tym samym rozmiarze do tych samych parametrów, ale ze stali nierdzewnej ze względu na nieco wyższą wytrzymałość.

metalowe rury

Przecienienie lub pogróbienie ścianki rury w przypadku rur przewodowych używanych do transferu różnego rodzaju płynów, często odgrywa dużą rolę w doborze materiału i maszyn pozwalających na gięcie rur. Jest to również sektor, który wymaga gięcia rur do stosunkowo małych promieni, zazwyczaj mniejszych niż 5D dla kolanek 90°. Przecienienie ścianki zawsze występuje po zewnętrznej stronie promienia gięcia (extrados) i jest mierzone jako stosunek różnicy grubości przecienionej ścianki a grubości nominalnej, do grubości ścianki w tej samej strefie po gięciu.

Aby uniknąć kosztownych modyfikacji na etapie produkcji większość wyspecjalizowanych podwykonawców realizujących gięcie rur udostępnia szczegółowe informacje wspomagające dobór procesu na swoich stronach internetowych,a także poprzez specjalnie wyszkoloną kadrę sprzedażową, która może pomóc projektantom w uzyskaniu odpowiedzi na ich zapytania.

Gięcie rur konstrukcyjnych i przewodowych – więcej informacji o usłudze:  http://www.barnshaws.pl/uslugi/giecie-rur

Powrót do artykuły

Barnshaws Gwarancja

Gwarancja Barnshaws jest macierzą atutów, które razem tworzą to, co uważamy za pakiet nadzwyczajnych korzyści dla klienta.

Zobacz naszą gwarancję jakości
CE Logo Oil & Gas UK Logo British Constructional Steelwork Association Logo Steel Construction Institute Logo Council for Aluminium in Building Logo POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH Steel For Life Logo The Aluminium Federation Logo TÜV Rheinland Logo

Nota prawna | Polityka cookies | Deklaracja Cookie | dane firmy | Mapa strony